Symposium ‘De burger centraal, kleine moeite, groot verschil!’

Op 26 september organiseert onze samenwerkingspartner de Werkplaats het symposium ‘De burger centraal, kleine moeite, groot verschil!’ bij Hogeschool Inholland in Rotterdam. Dit symposium biedt professionals uit diverse sectoren een platform om kennis te delen over thema’s zoals armoede, onbegrepen gedrag, samenlevingsopbouw en ouderenzorg.

Het symposium biedt een programma met inspirerende sprekers, interactieve sessies en netwerkmogelijkheden. Tijdens deze bijzondere middag ontdek je welke dilemma’s partners van de Werkplaats tegenkomen in hun stappen om burgers een stem te geven binnen verschillende samenwerkingsverbanden. Het programma start met een lunch om 12.00 uur en sluit af met een borrel om 16.00 uur.

Mocht je een deelsessie willen verzorgen, die aansluit bij het thema, dan kan dat nog. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op werkplaatssociaaldomeinzhz.nl.

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is gericht op initiatieven die de burger centraal stellen en werkt nauw samen met zorg- en welzijnspartijen en gemeenten aan diverse thema’s. We zijn trots op onze voortdurende samenwerking met de Werkplaats, waarbij we als partner van de Programmaraad betrokken zijn bij belangrijke initiatieven en maatschappelijke vraagstukken.