Verschil maken voor de kinderen van Hillesluis

Op dinsdag 11 juni kwamen jeugdprofessionals uit Hillesluis samen tijdens een derde netwerkbijeenkomst om hun impactgedreven werk te versterken. Het doel? Bevordering van samenwerking en groei binnen de Vreedzame Wijk.

Wat is een Vreedzame Wijk?

Bij de Vreedzame Wijk draait het om actief leren samenleven. Samenleven is iets wat je kunt leren. En dat begint al vroeg. De Vreedzame Wijk leert kinderen en jongeren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien en probeert hen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden: hoe kun je je stem laten horen? Hoe kun je je steentje bijdragen aan het gemeenschappelijk belang? Daarnaast is de Vreedzame Wijk er voor de opvoeders: ouders, docenten, begeleiders, professionals en vrijwilligers. Het draait allemaal om verbinden.

Impactgedreven werk

Door interdisciplinaire samenwerking gingen de deelnemers van de netwerkbijeenkomst op zoek naar gezamenlijke oplossingen voor complexe uitdagingen binnen het sociaal domein. De bijeenkomst bood een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en best practices, zodat professionals beter kunnen inspelen op de behoeften van de wijk en impactgedreven kunnen werken. Daarnaast was het opbouwen van netwerken cruciaal, zodat professionals op de hoogte zijn van lokale ontwikkelingen en hun effectiviteit kunnen vergroten.

Een ander belangrijk thema was preventie en vroegtijdige signalering, met als doel het bevorderen van een gezonde en gelukkige toekomst voor kinderen en jongeren in de wijk. De aanwezige deelnemers deelden informatie over beschikbare hulpverleningsdiensten, programma’s en andere initiatieven wat bijdroeg aan effectievere ondersteuning.

Save the date

De volgende netwerkbijeenkomst staat gepland op 17 september. Het jaar wordt afgesloten met een netwerkborrel op 10 december. Wil je als professional uit het sociaal domein in Hillesluis hieraan deelnemen? Meld je dan aan bij een van de wijknetwerkers: