Jaarverslag 2021

Was het thema in 2019 ‘Samen’ en in 2020 ‘Ondernemend’, nu als sluitstuk van onze naamstelling: ‘Leren’. We leren door te durven doen, met als basis het leermodel van Charles Jennings. En leren doen we continu. Zéker in een jaar dat opnieuw in het teken stond van corona.

Lees met ons mee hoe we in 2021 al werkend bleven leren en steeds verbeteren. Door te onderzoeken hoe het beter kan, door fouten te durven maken en door te vallen en weer op te staan!