Opstapje is een tweejarig gezinsprogramma voor kinderen van twee tot vier jaar. De kinderen oriënteren zich spelenderwijs op de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen aansluiten bij groep 1 van de basisschool. Hierbij wordt tegelijkertijd de interactie tussen ouder en kind bevorderd. In het belang van de ontwikkeling van het kind worden ouders gestimuleerd om hun kind op te geven voor de voorschoolse educatie.

De SOL Opstapje coaches bezoeken de ouders thuis en begeleiden hen bij het uitvoeren van de speelse activiteiten met het kind. Daarbij worden werkmaterialen gebruikt die aansluiten bij de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben voor een goede start in groep 1.

De doelstelling van het programma Opstapje is er voor zorgen dat kinderen een betere aansluiting op de basisschool hebben. De doelen van Opstapje kunnen worden onderverdeeld in leerdoelen voor de ouder(s) en het kind.

Een belangrijk doel is bevorderen van de interactie tussen ouder en kind. Opstapje werkt dit uit in een aantal vuistregels voor ouders:

  • kijk en luister naar je kind
  • volg je kind
  • praat met je kind
  • moedig je kind aan
  • bied je kind structuur.

Ook leert de ouder dagelijkse situaties in de eigen omgeving te gebruiken om de interactie met het kind te bevorderen. Daarnaast geeft Opstapje ouders informatie over de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheden om dit te stimuleren.

Opstapje sluit aan op de kennis en vaardigheden die het kind nodig heeft op het Nederlands basisonderwijs. Door deelname aan het programma worden zowel de speel- als leerervaringen van het kind uitgebreid.

Er wordt gewerkt aan:

  • oplossingsgerichte vaardigheden
  • uitbreiding van het taalgebruik
  • leren spelen

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onze diensten, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bellen of mailen.

bel mij terug
stuur een bericht

Vrijwilliger worden bij SOL?

Ben je dol op koken, vind je het leuk om kinderen de geheimen van het schaken bij te brengen, weet je alles van de computer of sta je mensen graag te woord? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons helpen onze activiteiten uit te voeren. Want zonder vrijwilligers lukt dat ons niet! Wat bieden wij in ruil aan?

lees meer aanmelden