SOL zoekt een Jongerenmakelaar

Wij zoeken voor ons team in Rotterdam Feijenoord naar een getalenteerde jongerenmakelaar. Interesse in de vacature? Neem dan contact op met Clyde Pinas via cpinas@solnetwerk.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn SOL. Een ondernemende organisatie met passie en lef. Wij zetten ons in voor wijkbewoners van alle leeftijden, zodat zij sociaal en maatschappelijk sterker worden en optimaal betrokken zijn bij de wijk. We ondersteunen en stimuleren bewoners om hun persoonlijke talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Onze medewerkers bedenken, organiseren en realiseren activiteiten die daarbij helpen. Sinds 1 juni 2022 is SOL verantwoordelijk voor de welzijnsopdracht ‘Heel de stad’ in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Noord.

Wat ga jij doen?

Als Jongerenmakelaar ben jij hét gezicht voor jongeren in de wijk. Je observeert, analyseert en legt contacten op scholen, op straat, in de binnenruimte én online. Je hebt ervaring met groepsdynamica bij jongeren. Als geen ander weet jij je te verplaatsen in de leefwereld van jongeren en hebt hierbij extra aandacht voor jongeren die kwetsbaarder zijn dan anderen. Bijvoorbeeld doordat ze er alleen voor staan, niet gesteund worden door hun netwerk of doordat ze zich niet bewust zijn van hun potentiële kwetsbaarheid.

Een van de speerpunten is dat jongeren een (bij)baan vinden en/of hun (school)loopbaan succesvol doorlopen. Jij hebt hier een belangrijke rol in. Je motiveert en daagt uit om hun talenten en vaardigheden te ontplooien, onder meer via de Talenthouse-methodiek.

Zo nodig biedt je leerondersteuning en je activeert en coacht jongeren zowel individueel als in groepen. Je bent bekend met het online jongerenwerk en weet jongeren ook in de online omgeving te bereiken en te coachen. Op kleine schaal verbindt je jongeren aan partners in de wijk, van (sociale) ondernemingen tot professionals op het gebied van hulp- en dienstverlening.

Je werkt outreachend, weet met jouw enthousiasme mensen in beweging te krijgen en maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar. Samen met ouders, school en wijkpartners laat jij de jongeren in jouw wijk opgroeien tot kansrijke jongvolwassenen.

Als jongerenmakelaar ben jij onderdeel van een team en dus een echte teamspeler. Je bent in staat om anderen mee te krijgen in jouw ideeën. Daarnaast ben je goed in staat om jouw visie op dit werk goed over te brengen op jouw collega’s, de partners en natuurlijk de jongeren. Je hebt ervaring in het jongerenwerk en bent bekend met de doelgroep.

De doelgroep

Je zal aan de slag gaan met lastig te bereiken jongeren. Ofwel omdat deze groep veelal in de buitenruimte te vinden is of doordat een jongere eenzaam is en juist niet naar buiten komt. In beide gevallen is het de uitdaging om contact te leggen en hier wat mee te doen.  Als jongerenmakelaar kan jij dus echt een verschil maken in het leven (en de toekomst) van jouw doelgroep. Dat maakt het werken bij SOL zo mooi.

Jij bent iemand die:

 • een relevante hbo diploma heeft;
 • een echte teamspeler is;
 • bij voorkeur SKJ of Registerplein geregistreerd is of hier voor zorgt;
 • over pedagogische en agogische vaardigheden beschikt;
 • zowel fysiek als online contacten legt en onderhoudt met (soms moeilijk bereikbare) jongeren;
 • wensen, behoeften, problemen en ambities van jongeren vroeg signaleert, analyseert en die jongeren hierin begeleidt en/of toeleidt naar zwaardere ondersteuning;
 • kennis heeft van specifieke doelgroepen (subculturen) en problematiek die onder jongeren leeft;
 • jongeren naar school en werk stimuleert en begeleidt en vroegtijdig schoolverlaten voorkomt;
 • zich op zijn/haar gemak voelt bij jongeren in groepen en die goed het onderscheid kan maken tussen functioneel meebewegen en actief (bij)sturen van jongeren;
 • goede contacten kan onderhouden met netwerkpartners, zoals de politie, scholen, ondernemers en sportverenigingen;
 • acteert op overlastmeldingen van buurtbewoners of ondernemers;
 • jongeren kan stimuleren om iets goeds te doen voor hun wijk;
 • banenmarkten organiseert;
 • flexibel en breed inzetbaar is: bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
 • sterk is in de samenwerking;
 • een echte teamspeler is.

Wat bieden we je?

 • Een uitdagende baan die wat vraagt van je ondernemerszin, innovatiekracht en net- werkvaardigheden;
 • Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een ondernemende en groeiende organisatie met een enthousiast team;
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Marktconforme inschaling en salariëring volgens CAO Sociaal Werk Nederland. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring maximaal €4.110,00 bruto per maand (in schaal 7) of maximaal € 4.547,00 bruto per maand (in schaal 8) exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget (IKB).

Solliciteren?

Wil jij solliciteren op deze fantastische functie? Stuur dan jouw cv naar Clyde Pinas via cpinas@solnetwerk.nl.

Graag ontvangen wij naast jouw cv ook een korte motivatie met daarin een toelichting op waarom jij denkt geschikt te zijn voor deze vacature.