Gezond mantelzorgen

Janneke Hofstee vindt het prettig dat zij hulp krijgt bij de zorg voor haar moeder. Dat geldt ook voor mevrouw Den Hartog, die zo lang mogelijk met haar man in hun eigen huis wil blijven wonen. Maar ook jonge mantelzorgers of ouders die voor hun zieke kind zorgen, hebben baat bij ondersteuning.