Investeren in kinderen

Wij geloven dat iedere ouder zijn of haar kind kan ondersteunen ongeacht  opleiding. Dat vergt voor ons als begeleiders soms wat extra creativiteit. Ouders zien echt dat het leervermogen van hun kinderen toeneemt als ze samen met hun kind spelenderwijs reken- of taaloefeningen doen. En kinderen zijn ook trots als ze het beter gaan doen op school, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. Met ouders zoeken we daarom naar kansrijke momenten in hun dagelijks leven waarop ze met hun kinderen aan de slag kunnen gaan. Zo wordt: ‘Ik werk veertig uur per week en heb weinig tijd’ omgebogen naar: ‘Het kost me geen extra tijd, want door mijn kind te betrekken bij het koken praat ik veel met haar en leert ze veel nieuwe woorden erbij.’