Opstapje

Is uw kind tussen de 2 en 3,5 jaar oud? Vindt u het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool? Doe dan mee aan Opstapje!

Wat is Opstapje?

Opstapje is een tweejarig gezinsprogramma voor ouders en hun kinderen van 2 tot 4 jaar. Onder begeleiding van een coach gezinsondersteuning leert uw kind zich spelenderwijs te oriënteren op de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen aansluiten bij groep 1 van de basisschool. Tegelijkertijd bevorderen we de interactie tussen u en uw kind en stimuleren we u om uw kind op te geven voor de voorschoolse educatie.

Hoe werkt Opstapje?

Een coach gezinsondersteuning van SOL komt bij u aan huis en begeleidt u bij het uitvoeren van speelse activiteiten met uw kind. Daarbij gebruikt de coach werkmaterialen, die aansluiten bij de kennis en vaardigheden die uw kind nodig heeft voor een goede start in groep 1. Zo zorgen we ervoor dat uw kind goed is voorbereid op de basisschool.

Tijdens het traject houden we verschillende leerdoelen aan, zowel voor u als ouder, als voor uw kind. Een belangrijk doel is het bevorderen van de interactie tussen u en uw kind. Hierbij houden we de volgende vuistregels aan:

Vuistregels voor ouders

  • kijk en luister naar je kind
  • volg je kind
  • praat met je kind
  • moedig je kind aan
  • bied je kind structuur.

Ook leert u dagelijkse situaties in uw eigen omgeving te gebruiken om in interactie met uw kind te komen. Daarnaast geven we u informatie over de ontwikkeling van kinderen en hoe u deze ontwikkeling kunt stimuleren.

Speel- en leerervaringen van uw kind

Opstapje sluit aan op de kennis en vaardigheden die uw kind nodig heeft voor het Nederlands basisonderwijs. We vergroten zowel de speel- als de leerervaringen van uw kind, door te werken aan:

  • oplossingsgerichte vaardigheden
  • uitbreiding van het taalgebruik
  • leren spelen.

Aanmelden en Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u uzelf aanmelden? Neem contact met op met de coaches Gezinsondersteuning van SOL, dan helpen wij u graag verder.

Contactpersonen

Unknown

Jolanda van Langevelde

Teamcoach Gezinsondersteuning

06 - 14 88 09 25 jvanlangevelde@solnetwerk.nl