Armoede beïnvloedt schoolprestaties

Ouders die onder de armoedegrens leven, vragen niet snel om hulp. Dat is de ervaring van Schoolmaatschappelijk Werker Naouel el Bousikhani. Dit jaar startte vanuit de gemeente Rotterdam een pilotproject op haar school, de RK Maria Basisschool in Middelland, gericht op ouders die onder of op de armoedegrens leven. “Als we ze vertellen wat er allemaal mogelijk is, gaat er een wereld voor ze open.”

Een vader vertelde haar laatst dat de verjaardag van zijn kind op zaterdag viel. Dat kwam mooi uit, want dan hoefde het kind niet te trakteren. Dat soort verhalen hoort ze vaak. “Trakteren is voor deze ouders onbetaalbaar. Kinderen zijn dan ook vaak ziek op hun verjaardag.”

Naast de steun vanuit de gemeente Rotterdam met het pilotproject, maakte ook de school meer uren beschikbaar voor het School Maatschappelijk werk (SMW). “Armoede heeft invloed op de schoolprestaties”, zegt Naouel, “vandaar dat de school ook investeert in de bestrijding ervan.”

Jarige Job

“Vanuit het SMW zijn we altijd gericht op school gerelateerde problematiek”, aldus Naouel, “maar afgelopen schooljaar hadden we ook tijd om gezinnen te ondersteunen. Dan zie je dat veel van deze ouders niet bekend zijn met de voorliggende voorzieningen zoals gratis sporten, de Rotterdampas of sinds januari dit jaar voor niets met het OV voor kinderen onder de twaalf.

En bij een verjaardag doen wij een aanvraag bij Stichting Jarige Job, zodat het kind toch kan trakteren en een cadeau krijgt. Voor kinderen die moeite hebben met taal, rekenen en spelling vragen we bij Stichting Meedoen in Rotterdam of zij in aanmerking komen voor het ondersteuningsprogramma Squla. Ouders zijn zo druk met hun hoofd boven water te houden, dat ze niet weten waar ze gratis gebruik van kunnen maken. Wij ondersteunen ze daarbij.”

Laagdrempelig

Wat ook helpt, zegt Naouel, is de vertrouwdheid met de omgeving van de school. “Mijn kantoor is heel laagdrempelig. En de kledingkast met gratis kleding en speelgoed voor kinderen en ook moeders, die deel uitmaakt van de pilot, staat ook op mijn kamer. Een deel ervan is nieuw en het andere deel van zeer goede kwaliteit.” Want niet alle ouders durven te vertellen dat ze moeite hebben om rond te komen. Pas als je hun vertrouwen hebt gewonnen en ze zien wat mogelijk is, gaat er een wereld voor ze open.

Of dit project volgend schooljaar wordt vervolgd, is nu nog niet bekend. De extra uren vanuit school blijven wel staan. “Maar”, zegt Naouel, “dat ik ouders bij de hand nam in plaats van de gewoonlijke route van loket naar loket, dat was al een hele opluchting voor ze.”