Net gestart: Projectleider dementie Saskia van der Zijden

In Nederland krijgt 1 op de 5 ouderen dementie en onder vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Maar ook steeds meer mensen onder de 65 jaar krijgen deze diagnose. Vanaf 1 april is oud-coördinator van Het Geheugenpaleis Saskia van der Zijden werkzaam als projectleider dementie in het gebied IJsselmonde.

Prettig in de wijk kunnen blijven wonen

‘Het is een gebied waar relatief veel ouderen wonen, heel anders dan in Feijenoord of Noord waar we ook werkzaam zijn. Ruim een kwart van de bewoners in IJsselmonde is 65 jaar of ouder. Gezien het aantal mensen dat dementie krijgt, is het superbelangrijk dat we als samenleving hierin meebewegen. Daarnaast wordt in IJsselmonde de methodiek Sociale Benadering Dementie (SBD) ingezet en gaan we daar samen met netwerkpartners en de gemeente nog sterker op inzetten. Verder gaan wij aan de slag met het realiseren van een dementievriendelijke wijk en initiatieven als DementTalent en Wandelmaatjes.’

Gezien als mens

Bij SBD worden kwetsbare mensen met geheugenproblemen of dementie in hun thuissituatie begeleid. Het allerbelangrijkste is daarbij: niet de aandoening staat centraal maar juist de mens, het meedoen en het ertoe doen ondanks de ziekte. Wat ik uiteindelijk hoop te bereiken, zegt zij, is een juiste mindset over dementie.

Volgens Saskia is deze methode volledig in lijn met de visie van SOL als het gaat over mensen met geheugenproblemen. ‘Sinds 2014, de start van onze SOL Geheugenpaleizen, is dit ook ons uitgangspunt. En met succes. Ouderen voelen zich dan prettiger en vooral gezien als mens. En dat willen we allemaal ongeacht je leeftijd.’

De komende tijd gaat ze alle bestaande initiatieven op het gebied van dementie inventariseren. ‘Wat ontbreekt er nu nog en hoe kunnen we dat ontwikkelen? Maar belangrijker is: ervoor zorgen dat het gesprek over dementie op gang komt. Bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten en trainingen voor bewoners, vrijwilligers en professionals.’