Coaches gezinsondersteuning helpen ouders bij (school)ontwikkeling kinderen

Hoe zorg je ervoor dat kinderen thuis meer gestimuleerd worden bij hun cognitieve ontwikkeling? In veel Rotterdamse gezinnen gaat dit helaas niet vanzelf. De afdeling Gezinsondersteuning van SOL ondersteunt deze gezinnen met Instapje, Opstapje en Samen Leren.

Samen met de ouders verbeteren onze coaches gezinsondersteuning de onderwijsprestaties van de kinderen. De coaches van SOL werken door heel Rotterdam en gaan tijdens huisbezoeken samen met ouders en kinderen op een laagdrempelige wijze aan de slag. Ouders krijgen zo vaardigheden, waarmee zij hun kind(eren) beter kunnen begeleiden en stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. Centraal staan: verhogen van de ouder-kind interactie, de thuisbetrokkenheid, de samenwerking tussen ouders en (voor)school en de opvoedvaardigheden van ouders.

Ook hebben onze coaches gezinsondersteuning volop aandacht voor positief opvoeden, structuur, planning en grenzen stellen. “Ieder gezin is anders”, zegt Lydia Erlings (teamcoach). “Niet één aanpak is hetzelfde. De werkwijze van onze coaches is daarop gericht: zij stellen hun aanpak af op de thuissituatie van het gezin.”