Krachthuis geopend in Maassluis

Op 1 mei openden we het Krachthuis in Maassluis. Een locatie voor dagbesteding, waar plezier, gezelligheid en vrijblijvendheid centraal staan. De activiteiten van het Krachthuis vinden plaats in groepsverband, waarbij we zingen en lachen tijdens het soepel houden van spieren en gewrichten.

Deelnemers doen bewegingsoefeningen, ritmeoefeningen en spelen spelletjes die niet alleen fysiek, maar ook cognitief uitdagend zijn. Het doel is om deelnemers zo vitaal mogelijk te houden, waarbij sporten en bewegen niet alleen een positief effect hebben op de gezondheid, maar ook op het sociale welzijn.

Tot nu toe heeft het Krachthuis in Maassluis zes vaste deelnemers. Daarnaast heeft de locatie de aandacht getrokken van verschillende instanties en organisaties, waaronder RogPlus, WMO-consulenten, beleidsadviseurs van de gemeente Maassluis, en diverse andere partners zoals Wooncoöperatie Maasdelta, Het Leger des Heils, Argos, Minters, Alzheimer Nederland, Casemanagers van Careyn en het wijkteam Vraagraak.

Samen zetten we ons in voor het welzijn en de vitaliteit van ouderen, waarbij verbondenheid en gezondheid hand in hand gaan.

Ondersteuning op Maat

Het Krachthuis in Maassluis is onderdeel van Ondersteuning op Maat voor thuiswonende ouderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS). Samen met ouderen en hun omgeving kijken we wat past bij hun leefwereld, hun talenten en kwaliteiten en bij wat zij graag zouden willen doen.