Leren omgaan met personen met verward gedrag

Hoe zorg je ervoor dat mensen met verward gedrag de juiste hulp krijgen als ze in de Huizen van de Wijk komen? Daarvoor ontwikkelden we bij SOL een stappenplan.

Beslisboom

Marjan van Gameren, sociaal makelaar met als aandachtsgebied mensen met een licht verstandelijke beperking en/of mentale gezondheidsklachten, heeft samen met haar stagiaire Esmee van Lieshout een ‘beslisboom’ opgezet. Deze beslisboom geeft handvatten voor hoe je een gesprek kunt aangaan en hoe je bewoners zo nodig kunt stimuleren om hulp te zoeken.

‘Door de huidige afschaling in zorg verwachten we meer mensen met mentale gezondheidsproblemen te gaan zien in de Huizen van de Wijk. En dat is ook goed, want een Huis van de Wijk is voor en van iedereen in de wijk. Maar er is toch wel wat handelingsverlegenheid te zien, zowel bij professionals als bij vrijwilligers.’

Vangnetwerk

De beslisboom geeft niet alleen aan hoe te handelen, welke stappen te nemen, maar verwijst ook naar andere instanties. Daarnaast maakten Marjan en Esmee twee flyers voor de doelgroepen jeugd/jongeren en volwassenen met daarin een overzicht van verschillende telefonische hulpdiensten. ‘Veel van onze partners waren daar blij mee’ geeft Marjan aan.

Flyer Telefonische hulpdiensten (pdf)

Ook is zij bezig met andere initiatieven om de wereld van zorg en welzijn beter met elkaar in verbinding te brengen. O.a. in de Afrikaanderwijk waar het GGZ-team inmiddels 1x per week haar spreekuur houdt. Daarnaast biedt SOL het vangnetwerk aan; een laagdrempelige sociale activiteit voor bewoners die het lastig vinden om contact te maken onder begeleiding van een professional.

Weten te herkennen

Een groot deel van het volwassen team in Feijenoord heeft inmiddels ook de Mental Health First Aid training gevolgd, die leert hoe je omgaat met de meest voorkomende mentale klachten en problemen. Zo weten de medewerkers de klachten te herkennen en weten ze hoe ze het gesprek kunnen aangaan. Ze leren daarnaast verder te kijken dan alleen het gedrag dat ze waarnemen, want er kan ook heel iets anders spelen. Marjan gaat de komende tijd nog meer collega’s hiermee bekend maken. ‘Zodat we op dit vlak allemaal de nodige expertise en deskundigheid in huis hebben.’